Forskningsbasert kunnskap om styrketreningsøvelser

Forskningsbasert kunnskap om styrketreningsøvelser

INNOVATIV LÆRING

Vi benytter intuitive 3D-animasjoner, kombinert med de nyeste pedagogiske prinsippene i vårt undervisningsmateriale. For foreleseren betyr dette mindre bruk av verdifull klasseromstid. For studenter vil undervisningen være effektiv og enkel å forstå. Med mobil-apper kan du lære hvor som helst og når som helst

DETALJERT INSTRUKSJON

Vi forklarer teknikkdetaljer ved hjelp av intuitive 3D-animasjoner. Men vi nøyer oss ikke med å forklare hvordan. Minst like viktig er grundige og lett forståelig forklaringer.

Biomekanikk uten formler

Våre 3D-animasjoner visualiserer biomekaniske prinsipper slik at du lett forstår hvordan ulike øvelser og teknikker påvirker muskel- og leddbelastning.

Produkter

“Jeg har forelest i dette temaet i 12 år og ser at riktig pedagogisk oppbygning er spesielt viktig i dette temaet. Læringsmaterialet utviklet Muscle Animations har uten tvil bidratt til en vesentlig heving av undervisningskvaliteten ved Høyskolen Kristiania. Animasjonene gir hyppige ”a-ha” opplevelser blant studentene.”

MANGE AHA-OPPLEVELSER

John Magne Kalhovde

Førstelektor ved Institutt for helsevitenskap

“Det norske Forsvaret benytter undervisningsmaterialet fra Muscle Animations for å lære soldater fundamentale aspekter ved styrketreningsteknikk. Materialet er intuitivt, motiverende og i høyeste grad evidensbasert og gir et viktig bidrag til trygg og effektiv trening av norske soldater.”

TRYGG OG EFFEKTIV TRENING AV NORSKE SOLDATER

Anders Aandstad

Forsker, Forsvarets høgskole

“Tilbakemeldingene fra studentene er positive. Vi ser også at studentene som har brukt det animasjonsbaserte læringsmaterialet oppnår bedre resultater enn tidligere kull.”

BEDRE RESULTATER

Beate Torset

Ansvarlig for PT-studiet ved Norges idrettshøgskole

“Jeg har forelest i dette temaet i 12 år og ser at riktig pedagogisk oppbygning er spesielt viktig i dette temaet. Læringsmaterialet utviklet Muscle Animations har uten tvil bidratt til en vesentlig heving av undervisningskvaliteten ved Høyskolen Kristiania. Animasjonene gir hyppige ”a-ha” opplevelser blant studentene.”

MANGE AHA-OPPLEVELSER

John Magne Kalhovde

Førstelektor ved Institutt for helsevitenskap

“Det norske Forsvaret benytter undervisningsmaterialet fra Muscle Animations for å lære soldater fundamentale aspekter ved styrketreningsteknikk. Materialet er intuitivt, motiverende og i høyeste grad evidensbasert og gir et viktig bidrag til trygg og effektiv trening av norske soldater.”

TRYGG OG EFFEKTIV TRENING AV NORSKE SOLDATER

Anders Aandstad

Forsker, Forsvarets høgskole

“Tilbakemeldingene fra studentene er positive. Vi ser også at studentene som har brukt det animasjonsbaserte læringsmaterialet oppnår bedre resultater enn tidligere kull.”

BEDRE RESULTATER

Beate Torset

Ansvarlig for PT-studiet ved Norges idrettshøgskole

Kunder