Om oss

Om oss

Hva vi gjør?

Muscle Animations lager undervisningsmateriale for styrketreningsentusiaster på alle nivå, det være seg mosjonister eller profesjonelle trenere/terapeuter. Undervisningsmaterialet er basert på forskningsbasert kunnskap innen styrketrening, biomekanikk og idrettsmedisin, kombinert med ekspertise på 3D animasjoner, videoproduksjon og pedagogikk.

Hvem er vi?

Tron Krosshaug, CEO

I tillegg til å være med-gründer i Muscle Animations AS er Tron Krosshaug professor på Seksjon for idrettsmedisin ved Norges idrettshøyskole (NIH) og Senter for idrettsskadeforskning. Han fullførte sin doktorgrad i biomekanikk i 2006, og har publisert mer enn 50 høyt siterte, vitenskapelige artikler innen biomekanikk, styrketrening og skadeforebygging. Tron har undervist heltids- og deltidsstudenter i styrketrening og biomekanikk siden 2007 nasjonalt og internasjonalt. Tron har også ved flere anledninger vært spesialrådgiver for Technogym i utvikling av nye apparater.

Tron er en styrketreningsentusiast, men promoterer også aktivitetsformen Krossfit (Kombinasjonen av benkpress og terrengsykling). I følge Tron øker livskvaliteten proporsjonalt med 1RM i benkpress

Oliver Faul, Creative Director

Oliver Faul er med-gründer og vår animasjonstrollmann. Oliver er diplomsportwissenschaftler fra det tekniske universitetet i München (2009). Han har jobbet på Norges idrettshøyskole siden 2010, hovedsakelig med utvikling av animasjonsbasert undervisningsmateriale, men også med forskning med biomekanikk og bevegelsesanalyse. Oliver jobber nå primært med utvikling av animasjoner og har sin base i Tyskland, men kommer jevnlig til Oslo. Oliver har høy ekspertise innen apputvikling, online læringssystemer, dataanimasjon, bevegelsesanalyse, billedbehandling og videoredigering.

Oliver er også svært glad i styrketrening og terrengsykling, men i motsetning til Tron hevder Oliver at tysk øl og fotball er hemmeligheten til høy livskvalitet

Tron Krosshaug, CEO

I tillegg til å være med-gründer i Muscle Animations AS er Tron Krosshaug professor på Seksjon for idrettsmedisin ved Norges idrettshøyskole (NIH) og Senter for idrettsskadeforskning. Han fullførte sin doktorgrad i biomekanikk i 2006, og har publisert mer enn 50 høyt siterte, vitenskapelige artikler innen biomekanikk, styrketrening og skadeforebygging. Tron har undervist heltids- og deltidsstudenter i styrketrening og biomekanikk siden 2007 nasjonalt og internasjonalt. Tron har også ved flere anledninger vært spesialrådgiver for Technogym i utvikling av nye apparater.

Tron er en styrketreningsentusiast, men promoterer også aktivitetsformen Krossfit (Kombinasjonen av benkpress og terrengsykling). I følge Tron øker livskvaliteten proporsjonalt med 1RM i benkpress

Oliver Faul, Creative Director

Oliver Faul er med-gründer og vår animasjonstrollmann. Oliver er diplomsportwissenschaftler fra det tekniske universitetet i München (2009). Han har jobbet på Norges idrettshøyskole siden 2010, hovedsakelig med utvikling av animasjonsbasert undervisningsmateriale, men også med forskning med biomekanikk og bevegelsesanalyse. Oliver jobber nå primært med utvikling av animasjoner og har sin base i Tyskland, men kommer jevnlig til Oslo. Oliver har høy ekspertise innen apputvikling, online læringssystemer, dataanimasjon, bevegelsesanalyse, billedbehandling og videoredigering.

Oliver er også svært glad i styrketrening og terrengsykling, men i motsetning til Tron hevder Oliver at tysk øl og fotball er hemmeligheten til høy livskvalitet

Bakgrunn

I forbindelse med undervisning innen styrketrening på Norges idrettshøgskole observerte vi hvordan mange studenter strevde med biomekanikk og analyser av idrettsbevegelser og styrkeøvelser. Gjennom doktorgradsarbeidet til Tron Krosshaug så vi muligheten av å benytte 3D-modellering til å visualisere slike analyser for å forenkle og ufarliggjøre biomekanikk for studentene.

Et pilotprosjekt ble først gjennomført i 2008 som resulterte i at Krosshaug m.fl. vant Birkeland innovasjons idékonkurranse og senere Inven2s Medtechpris. Siden oktober 2010 har Tron og Oliver arbeidet dedikert med å utvikle animasjoner med finansiering fra Forsvarets avdeling ved NIH, NIH sentralt og Seksjon for idrettsmedisin. Prosjektet inngår i NIHs satsning på innovasjon og kommersialisering og har blitt økonomisk støttet med lønnsmidler, kontorplass, datamaskiner og programvare. I 2013 opprettet vi bedriften Muscle Animations AS, og fikk overdratt immaterielle rettigheter.

Vi har siden 2010 lagt ned store ressurser i å utvikle et forskningsbasert undervisningskonsept som har til hensikt å visualisere biomekaniske prinsipper og funksjonell anatomi i styrketreningsøvelser. Ved hjelp av høydefinerte 3D-animerte personer kan vi visualisere kroppens muskelskjelettsystem så vel som krefter og momentarmer, hvilket gjør det langt enklere å forstå sammenheng mellom øvelsesteknikk og belastning på ledd og muskler.

I oktober 2015 lanserte vi gratisappen Styrk! Dette er en lavterskel styrketreningsapp som ble laget i samarbeid med Diabetesforbundet, med støtte fra Helsedirektoratet. Styrk! er to år etter lansering lastet ned av mer enn 65.000 nordmenn. Appen brukes bl.a. i videregående skole, høyskoler og universiteter, blant fysioterapeuter og i frisklivsentraler over hele Norge.

I 2018 lanserte vi undervisningsappen MA Biomek, som gir en enkel innføring i biomekanisk analyse

Høydepunkter

 • 2008

  Utvikling av det første pilotprosjektet. Vinnere av Birkeland innovasjons idékonkurranse

 • 2010

  – Prisvinnere i Inven2s Medtechpris

  – Utviklet skreddersydde animasjonsbaserte undervisningsopplegg for Norges idrettshøgskole og Forsvarets høyskole

 • 2013

  Etablering av bedriften Muscle Animations AS

 • 2015

  Lansering av gratisappen Styrk!

 • 2017

  Styrk! passerer 65.000 nedlastninger

 • 2018

  Lanserer appen MA Biomek

Visjon

Hundrevis av millioner mennesker verden over driver styrketrening, med ulike formål. I et samfunnsperspektiv er de veldokumenterte helsemessige aspektene ved styrke trening svært viktig. Dette inkluderer reduksjon av risiko for kardiovaskulære sykdommer, diabetes type 2, kreft og andre alvorlige sykdommer, bedret funksjon og redusert risiko for fall blant eldre, forebygging og rehabilitering av skader, samt dramatisk forbedret effekt av enkelte former for kirurgi.

Imidlertid er grunnleggende kunnskap om hvordan muskelskjelettsystemet belastes svært mangelfull blant helsepersonell, trenere og andre fagpersoner verden over, fordi det ikke finnes undervisningsmateriell som fokuserer på biomekaniske analyser av øvelser. Til tross for at slike biomekaniske analyser er essensielle er de svært mangelfulle, og faktisk nærmest ikke-eksisterende i dagens læremidler. Av denne grunn eksister det også en rekke myter blant mosjonister, så vel som blant profesjonelle trenere/terapeuter, om hvordan ulike øvelser påvirker muskel-skjelettsystemet.

Vi har ambisjon om å være verdensledende på 3D-visualisering og formidling av evidensbasert kunnskap om teknikk, muskelbelastning og biomekaniske prinsipper innen styrketrening, med formål å promotere kunnskap om hvordan man kan maksimere effekt av styrketreningsøvelser, samt minimere skaderisiko.

Samarbeidspartnere

Vi har et genuint ønske om å forbedre folkehelsen ved å legge til rette for mer og bedre fysisk aktivitet. Vi ønsker å promotere sunne verdier både ved våre produkter og i interaksjon med ulike samarbeidspartnere. Muscle Animations har utspring fra og samarbeid med Norges idrettshøgskole

Vi har tidligere samarbeidet med Diabetesforbundet og helsedirektoratet i forbindelse med appen Styrk!

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om det du har på hjertet.

Send oss en e-post

1 + 7 = ?

Alle dine personlige opplysninger vil bli håndtert med største forsiktighet og personvern. Vennligst les Personvernerklæring for mer informasjon.