Digital kopiering

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Uten særskilt avtale direkte med Muscle Animations er enhver kopiering, lagring og tilgjengeliggjøring ulovlig.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.